logo

Elva har i alle tider vært en viktig resurss for ”matauk” og rekreasjon.

Det er en kjennsgjerning at elva har betydd mye i kampen for å overleve, i vårknipa var lakefiske helt nødvendig og det rike sikfisket på losna.

Vi har et utall fiskearter, men de mest kjente er ørret, harr, sik, lake, abbor, mort (træl). Fiskerne i elva er fra de profesjonelle (VM i fluefiske), til familie tur med markstang, pølsepakke og bål. Ikke å forglemme de iherdige forfrossne isfiskerne, som storkoser seg på Losna.

{module Sone3-blogg }

Overnatting:

Jønnhalt Gjesteseter

 

<--Tilbake til soneoversikt