logo

Sone 4 strekker seg fra kommunegrense mot Ringebu i sør og til Sel i nord. Vår sone deler seg naturlig i to hvorav en strekning nedstrøms Harpefossen og en strekning oppstrøms Harpefossen. 

Strekningene inneholder en nokså forskjellig artssammensetning siden Harpefossen er et fullstendig vandringshinder for fisk. Flere arter har derfor sin nordlige utbredelse opp til Harpefossen, og omfatter blant annet brasme, sik, abbor, lake, mort og gullbust. Disse artene finnes på sakteflytende og stilleflytende deler av vassdraget (løker og evjer). Oppstrøms Harpefossen lever det ørret og harr. 

For det meste er Lågen sakteflytende og er nokså bred unntatt nedstrøms Harpefossen hvor Harpefossgjuvet med loddrette bergvegger stuper rett ned i elva.

{module Sone4-blogg }

Overnatting:

Vinstra Hyttetun

 

<--Tilbake til soneoversikt