logo

Gudbrandsdalslågen har sitt utspring fra Lesjaskogsvatnet, og renner som ei lita elv gjennom et svært urørt skogsområde mot samløpet med Lora elv. Beveren har tilhold i dette spesielle villmarksområdet. Videre nedstrøms renner elva gjennom det åpne kulturlandskapet i Lesja-bygda. Elva kan være svært klar og er sakteflytende. Under gode forhold kan man lett se fisken og det kan være ørret på både 2 og 3 kilo. Alle muligheter for et spennende fluefiske både etter ørret og harr. Det er god adgang til elva ved en rekke bruer.

Vår sone omfatter Lågen fra utløp av Skråkka ca 7 km nedenfor Lesjaskogsvatnet og i Lora elv opp til statsalmenningsgrensa. Nedre grense er kommunegrense mot Dovre kommune.

{module Sone7-blogg }

Overnatting:

Lesja Gjestgiveri

 

<--Tilbake til soneoversikt