logo

Vår sone tilbyr fiske i elvene Gausa, Jøra og Augga. Tidligere har Gausa vært regnet som ei av landets beste ørretelver. Mest attraktivt er fisket etter Gausa-ørret, som er en egen storørretstamme som har Gausa som gyteelv og vandrer ut i Mjøsa etter oppvekst i elva. I senere tid er det tatt Gausaørret på over 7 kilo. Ovenfor vandringshindringene Liesfossen og Holsfossen finnes elveørret. Opp til Moavika kan man og få andre fiskearter som harr, abbor, gjedde, lake og karpefiskarter. Det må regnes som svært god tilgjengelighet til elva de fleste steder.

For mer informasjon om friluftsliv i Gausdal, besøk nettsiden til Gausdal JFF

{module Sone9-blogg}

Overnattingsmuligheter: Trykk HER

 

<--Tilbake til soneoversikt