Fiske er tillatt hele året,  men ørret er fredet f.o.m.01.09 t.o.m. 31.05 opp til Harpefoss(sone 4) I fredningstiden for ørret er det kun tillatt å fiske med agnkrok og flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue). Ved dorgefiske kan det maksimalt benyttes 3 sluker, fluer, wobblere eller annet agn pr. båt. Utriggere, som planerboard etc. er ikke tillatt.

NB ! Dorging/Trolling er kun tillatt i perioden 01.06 – 31.08.

Begrensningene gjelder ikke fluer i krokstørrelse mindre eller lik 8. Det er innført fangstkvote på max. 5 ørret pr. sesong pr. fisker over minstemål på 30 cm.  Barn under 18 år fisker gratis.  Det oppfordres til å slippe ut igjen ørret som ikke er fettfinneklippet.

Dette kortet gjelder for de soner og strekninger som A/L Lågen Fiskeelv disponerer. Enkelte grunneiere er ikke tilsluttet foreningen. Respekter ”Fiske forbudt” skilt. Fiskekortet gir rett til fiskemed stang, håndsnøre og flueoter med maks krokstørrelse 8. Oterfiske er ikke tillatt i Gausa og

på den regulerte strekningen Hunderfossen-Hølsauget.  Fiske uten fiskekort eller i strid med fiskereglene nedenfor er straffbart.

Overtredelser kan bli anmeldt.  Det skal praktiseres et bevegelig fiske.  Fiskekortet følger kalenderåret, så sesongkort gjelder fra kjøpsdato til 31.12.

Learn how we helped 100 top brands gain success