Generelle regler for Sone 5

Fiske er tillatt hele året.  I perioden fra isløsning t.o.m. 20 mai er det kun tillatt å fiske med flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue).  I dette tidsrommet er det ikke tillat å fange ørret.

Fiskeregler i fluesona

Fangstbegrensning: Hver fisker kan avlive 2 fisk pr. fiskedøgn ørret/harr under 35 cm.  All fisk over 35 cm skal slippes ut igjen.

Område:  Fra lystråd over Lågen ca. 150 oppstrøms Hågåbrua, til Laurgårdsbrua på Sel.  Fluefiskesonens totale lengde er ca. 5 km.  Et lite område lengst sør i sona er ikke med, dette er merket i terrenget.

Det er kun tillatt å fiske med fluestang, eller flue og dupp.  Barn under 16 år fisker gratis, men må forholde seg til gjeldende regler.  Det er forbudt å fiske med båt i fluesona.  Krokene skal være uten mothake.

I perioden 15. september til 1. november er et område rundt Grenet stengt for fiske grunnet gyting.  Dette området er merket.

Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.

Sone 5 omfatter innmeldte strekninger innenfor Sel kommune, og gjelder både Gudbrandsdalslågen og Otta elv. Det finnes mange svært gode fiskeplasser for både harr og elveørret. 

Learn how we helped 100 top brands gain success