For Fluesonene selges det kun døgn- og ukeskort.  Fiskekort for Fluesonene gjelder også for fiske i hele Sone 7 (Lesja). 

Fiskekort for Sone 7 (Lesja) IKKE inkludert Fluesoner gjelder for fiske i området utenfor Fluesonene.  Her selges det døgn-, uke-, og sesongkort.

Generelle regler Sone 7 (Lesja):
 • Fisketid: 01.06 – 11.09. 
 • Fiskekortet gjelder for sportsfiskeredskap som mark, sluk og flue.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.
 • Kvotebegrensning for sone 7 Lesja: All ørret over 35 cm skal gjenutsettes med slikt unntak:  Hver fisker kan ta 1 ørret over 35 cm pr. døgn.
 • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.
 • Barn under 18 år fisker gratis med sportsfiskeredskap.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • Telefon oppsyn: (+47) 97120611
Fiskeregler i Fluesonene:
 • Fisketid: 01.06 – 11.09
 • Utvidet sesong fra 12.09.-20.09. for fluefiskere mellom Brustugubrue og Lora bru. All fisk skal settes ut igjen. Det kommer eget kort på dette.
 • I fluesonene gjelder kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten.  Fluer skal ikke ha mothake.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.
 • Kvotebegrensninger i fluesonene: Hver fisker kan avlive 2 fisker pr fiskedøgn, ørret/harr under 35 cm.  All ørret over 35 cm skal gjenutsettes.
 • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.
 • Barn under 18 år fisker gratis, men må forholde seg til gjeldende regler.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • Telefon oppsyn: (+47) 97120611

Learn how we helped 100 top brands gain success