Fiske er tillatt hele året.

Fiskekortet gir rett til fiske med stang, håndsnøre og flueoter med maks krokstørrelse 8. Med dette
kortet er det en begrensning på 10 kroker ved oterfiske. Enkelte grunneiere er ikke tilsluttet foreningen.
Respekter derfor ”Fiske forbudt” skilt. Det skal praktiseres et bevegelig fiske.

Barn under 18 år fisker gratis.

Sone 8 omfatter innmeldte strekninger i Otta elv og Vågåvatnet innenfor Vågå kommune. Dette er eneste sone med røye (Vågåvatnet). Det er mulig å kjøpe eget kort for garnfiske i Vågåvatnet.       

Learn how we helped 100 top brands gain success