I Gausa nedenfor Liesfossen og i Jøra nedenfor Holsfossen er fiske tillatt i perioden

21. mai – 1. september, med unntak av strekningen fra Moavika (øvre turbinrør) til inntaksdammen

ved Follebu bruk i Gausa der alt fiske er forbudt til enhver tid.

Ørret under 25 cm skal straks settes ut igjen.

Det oppfordres til å slippe ut igjen ørret som ikke er fettfinneklippet.

Barn under 18 år fisker gratis.

Learn how we helped 100 top brands gain success