Sone 1 omfatter i Lågen strekningen fra Vingnesbrua ved Lillehammer og opp til demningen for Hunderfossen kraftstasjon, samt Gausa opp til Gausdal grense.

 • I Lågen fra Mjøsa og opp til Hølsauget er fiske med stang og flueoter tillatt hele året, men ørret er fredet f.o.m. 01.09 t.o.m. 31.05.
 • I fredningstiden for ørret er det på strekningen Sundbrua (fylkesveg 255)
 • Hølsauget kun tillatt å fiske med agnkrok og flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue).
 • Ovenfor Hølsauget er det kun tillatt å fiske med stang fra land og kun i perioden 01.06 – 31.08.
 • Fra demningen ved Hunderfossen og 255 m nedover til et gult fastmerke ved elva er alt fiske til enhver tid forbudt.
 • Fra det gule fastmerket og 115 m nedover er det en sone for bare fluefiske.
 • I Gausa er det tillatt å fiske med stang f.o.m. 21.05 t.o.m. 31.08.
 • Ørret mindre enn 25 cm som er fanget i Gausa og ørret mindre enn 30 cm som er fanget i Lågen skal straks settes ut igjen.
 • Harr større enn 30 cm skal straks settes ut igjen.
 • I sone 1 er det innført fangstkvote på max 5 ørret pr sesong pr fisker.
 • For flueoter er maksimal krokstørrelse 8.

Brudd på fiskereglene straffes med bøter.

Ungdom under 18 år fisker gratis. Det skal praktiseres et bevegelig fiske.

Learn how we helped 100 top brands gain success