Soneinfo

This text briefly introduces the content in the page.

Fiskeregler sone 9

I Gausa nedenfor Liesfossen og i Jøra nedenfor Holsfossen er fiske tillatt i perioden 21. mai – 1. september, med unntak av strekningen fra Moavika (øvre turbinrør) til inntaksdammen ved Follebu bruk i Gausa der alt fiske er forbudt til enhver tid. Ørret under 25 cm skal straks settes ut igjen. Det oppfordres til å

Fiskeregler sone 8

Fiske er tillatt hele året. Fiskekortet gir rett til fiske med stang, håndsnøre og flueoter med maks krokstørrelse 8. Med dettekortet er det en begrensning på 10 kroker ved oterfiske. Enkelte grunneiere er ikke tilsluttet foreningen.Respekter derfor ”Fiske forbudt” skilt. Det skal praktiseres et bevegelig fiske. Barn under 18 år fisker gratis. Sone 8 omfatter

Fiskeregler sone 6

Fiske er tillatt i perioden 21. mai – 9. september.Fiskekortet gir rett til fiske med stang, håndsnøre og flueoter med maks krokstørrelse 8.Enkelte grunneiere er ikke tilsluttet foreningen. Respekter derfor ”Fiske forbudt” skilt.Det skal praktiseres et bevegelig fiske. Barn under 18 år fisker gratis.

Fiskeregler sone 5

Generelle regler for Sone 5 Fiske er tillatt hele året.  I perioden fra isløsning t.o.m. 20 mai er det kun tillatt å fiske med flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue).  I dette tidsrommet er det ikke tillat å fange ørret. Fiskeregler i fluesona Fangstbegrensning: Hver fisker kan avlive 2 fisk pr. fiskedøgn ørret/harr under 35

Fiskeregler sone 4

Fiske er tillatt hele året,  men ørret er fredet f.o.m.01.09 t.o.m. 31.05 opp til Harpefoss(sone 4) I fredningstiden for ørret er det kun tillatt å fiske med agnkrok og flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue). Ved dorgefiske kan det maksimalt benyttes 3 sluker, fluer, wobblere eller annet agn pr. båt. Utriggere, som planerboard etc. er ikke

Fiskeregler sone 3

Fiske er tillatt hele året,  men ørret er fredet f.o.m.01.09 t.o.m. 31.05 opp til Harpefoss(sone 4) I fredningstiden for ørret er det kun tillatt å fiske med agnkrok og flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue).  Ved dorgefiske kan det maksimalt benyttes 3 sluker, fluer, wobblere eller annet agn pr. båt. Utriggere, som planerboard etc. er ikke

Fiskeregler sone 2

Fiske er tillatt hele året,  men ørret er fredet f.o.m.01.09 t.o.m. 31.05 opp til Harpefoss(sone 4) I fredningstiden for ørret er det kun tillatt å fiske med agnkrok og flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue). Ved dorgefiske kan det maksimalt benyttes 3 sluker, fluer, wobblere eller annet agn pr. båt. Utriggere, som planerboard etc. er ikke

Fiskeregler sone 1

Sone 1 omfatter i Lågen strekningen fra Vingnesbrua ved Lillehammer og opp til demningen for Hunderfossen kraftstasjon, samt Gausa opp til Gausdal grense. Brudd på fiskereglene straffes med bøter. Ungdom under 18 år fisker gratis. Det skal praktiseres et bevegelig fiske.

Soneinfo

Fiskeregler sone 7

For Fluesonene selges det kun døgn- og ukeskort.  Fiskekort for Fluesonene gjelder også for fiske i hele Sone 7 (Lesja).  Fiskekort for Sone 7 (Lesja) IKKE inkludert Fluesoner gjelder for fiske i området utenfor Fluesonene.  Her selges det døgn-, uke-, og sesongkort. Generelle regler Sone 7 (Lesja): Fiskeregler i Fluesonene:

Do you want to boost your business today?

This is your chance to invite visitors to contact you. Tell them you’ll be happy to answer all their questions as soon as possible.

Learn how we helped 100 top brands gain success