Fiskearter i Gubrandsdalslågen

Lågen Fiskeelv representerer et stort vassdragssystem med 20 fiskearter. Variasjonen i vassdraget representerer et mangfold av leveområder som er viktige for ulike arter i ulike livsfaser og deler av året.
Her er det oppgitt oversikt over utbredelse av samtlige fiskearter

Fiskearter i lågen

ArtNedenfor Hunderfossen
(og nederste del av Gausa)
Nedenfor HarpefossenØvre del av lågenOtta elv til og med VågåvatnetGausa opp til Follebu kraftverkOvenfor Follebu kraftverk
(Jøra, Augga og vesleelva)
StoraureXXXXX**
AureXXXXXX
RøyeX*
HarrXXXXX
SikXX
LagesildX
KrøkleX
AbborXX
GjeddeX
LakeXX
MortXX
GullbustXX
VederbukXX
BrasmeXX
KarussXXX
LaueX
ØrekyteXXXXXX
SteinulkeXX?
Nipigget stingsildX
HorkX
ElveniøyeXXX

Kjøp fiskekort på nett

Kjøp ditt fiskekort på nett og gå rett i elven for å fiske, enkelt, raskt og helt trykt

Learn how we helped 100 top brands gain success