Fiskeregler

Kjøp fiskekort på nett, gå rett i elva og start fisketuren!

GENERELLE FISKEREGLER

Det vil enhver tid bli vurdert regelendringer for å styrke fiskestammene i elva.

Evt. regelendringer vil løpende bli opplyst hos kortselger, på vår hjemmeside laagen-fiskeelv.no, på oppslag etter elva, og på inatur.no

Dette kortet gjelder for de soner og strekninger som A/L Lågen Fiskeelv disponerer. Enkelte grunneiere er ikke tilsluttet foreningen.

Respekter «Fiske forbudt» skilt.

Fiskekortet gir rett til fiske med stang, håndsnøre og flueoter med maks krokstørrelse 8. Oterfiske er ikke tillatt i Gausa og på den regulerte strekningen Hunderfossen-Hølsauget.
Fiske uten fiskekort eller i strid med fiskereglene nedenfor er straffbart. Overtredelser kan bli anmeldt. Barn under 18 år fisker gratis. Det skal praktiseres et bevegelig fiske.
Fiskekortet følger kalenderåret, så sesongkort gjelder fra kjøpsdato til 31.12.

Sone 1:

Sone 1 omfatter i Lågen strekningen fra Vingnesbrua ved Lillehammer og opp til demningen for Hunderfossen kraftstasjon, samt Gausa opp til Gausdal grense.

 • I Lågen fra Mjøsa og opp til Hølsauget er fiske med stang og flueoter tillatt hele året, men ørret er fredet f.o.m. 01.09 t.o.m. 31.05.
 • I fredningstiden for ørret er det på strekningen Sundbrua (fylkesveg 255)
 • Hølsauget kun tillatt å fiske med agnkrok og flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue).
 • Ovenfor Hølsauget er det kun tillatt å fiske med stang fra land og kun i perioden 01.06 – 31.08.
 • Fra demningen ved Hunderfossen og 255 m nedover til et gult fastmerke ved elva er alt fiske til enhver tid forbudt.
 • Fra det gule fastmerket og 115 m nedover er det en sone for bare fluefiske.
 • I Gausa er det tillatt å fiske med stang f.o.m. 21.05 t.o.m. 31.08.
 • Ørret mindre enn 25 cm som er fanget i Gausa og ørret mindre enn 30 cm som er fanget i Lågen skal straks settes ut igjen.
 • Harr større enn 30 cm skal straks settes ut igjen.
 • I sone 1 er det innført fangstkvote på max 5 ørret pr sesong pr fisker.
 • For flueoter er maksimal krokstørrelse 8.

Brudd på fiskereglene straffes med bøter.

Ungdom under 18 år fisker gratis. Det skal praktiseres et bevegelig fiske.

Sone 2:

Fiske er tillatt hele året,  men ørret er fredet f.o.m.01.09 t.o.m. 31.05 opp til Harpefoss(sone 4) I fredningstiden for ørret er det kun tillatt å fiske med agnkrok og flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue). Ved dorgefiske kan det maksimalt benyttes 3 sluker, fluer, wobblere eller annet agn pr. båt. Utriggere, som planerboard etc. er ikke tillatt.

NB ! Dorging/Trolling er kun tillatt i perioden 01.06 – 31.08.

Begrensningene gjelder ikke fluer i krokstørrelse mindre eller lik 8. Det er innført fangstkvote på max. 5 ørret pr. sesong pr. fisker over minstemål på 30 cm.  Barn under 18 år fisker gratis.  Det oppfordres til å slippe ut igjen ørret som ikke er fettfinneklippet.

Dette kortet gjelder for de soner og strekninger som A/L Lågen Fiskeelv disponerer. Enkelte grunneiere er ikke tilsluttet foreningen. Respekter ”Fiske forbudt” skilt. Fiskekortet gir rett til fiskemed stang, håndsnøre og flueoter med maks krokstørrelse 8. Oterfiske er ikke tillatt i Gausa og

på den regulerte strekningen Hunderfossen-Hølsauget.  Fiske uten fiskekort eller i strid med fiskereglene nedenfor er straffbart.

Overtredelser kan bli anmeldt.  Det skal praktiseres et bevegelig fiske.  Fiskekortet følger kalenderåret, så sesongkort gjelder fra kjøpsdato til 31.12.

Sone 3:

Fiske er tillatt hele året,  men ørret er fredet f.o.m.01.09 t.o.m. 31.05 opp til Harpefoss(sone 4) I fredningstiden for ørret er det kun tillatt å fiske med agnkrok og flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue).  Ved dorgefiske kan det maksimalt benyttes 3 sluker, fluer, wobblere eller annet agn pr. båt. Utriggere, som planerboard etc. er ikke tillatt.

NB ! Dorging/Trolling er kun tillatt i perioden 01.06 – 31.08.

Begrensningene gjelder ikke fluer i krokstørrelse mindre eller lik 8. Det er innført fangstkvote på max. 5 ørret pr. sesong pr. fisker over minstemål på 30 cm.  Barn under 18 år fisker gratis.  Det oppfordres til å slippe ut igjen ørret som ikke er fettfinneklippet.

Dette kortet gjelder for de soner og strekninger som A/L Lågen Fiskeelv disponerer. Enkelte grunneiere er ikke tilsluttet foreningen. Respekter ”Fiske forbudt” skilt. Fiskekortet gir rett til fiske med stang, håndsnøre og flueoter med maks krokstørrelse 8. Oterfiske er ikke tillatt i Gausa og

på den regulerte strekningen Hunderfossen-Hølsauget.  Fiske uten fiskekort eller i strid med fiskereglene nedenfor er straffbart.  Overtredelser kan bli anmeldt.  Det skal praktiseres et bevegelig fiske.  Fiskekortet følger kalenderåret, så sesongkort gjelder fra kjøpsdato til 31.12.

Sone 4:

Fiske er tillatt hele året,  men ørret er fredet f.o.m.01.09 t.o.m. 31.05 opp til Harpefoss(sone 4) I fredningstiden for ørret er det kun tillatt å fiske med agnkrok og flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue). Ved dorgefiske kan det maksimalt benyttes 3 sluker, fluer, wobblere eller annet agn pr. båt. Utriggere, som planerboard etc. er ikke tillatt.

NB ! Dorging/Trolling er kun tillatt i perioden 01.06 – 31.06.

Begrensningene gjelder ikke fluer i krokstørrelse mindre eller lik 8. Det er innført fangstkvote på max. 5 ørret pr. sesong pr. fisker over minstemål på 30 cm.  Barn under 18 år fisker gratis.  Det oppfordres til å slippe ut igjen ørret som ikke er fettfinneklippet.

 Enkelte grunneiere er ikke tilsluttet foreningen. Respekter ”Fiske forbudt” skilt. Fiskekortet gir rett til fiske med stang, håndsnøre og flueoter med maks krokstørrelse 8. Oterfiske er ikke tillatt i Gausa og

på den regulerte strekningen Hunderfossen-Hølsauget.  Fiske uten fiskekort eller i strid med fiskereglene nedenfor er straffbart.  Overtredelser kan bli anmeldt.  Det skal praktiseres et bevegelig fiske.  Fiskekortet følger kalenderåret, så sesongkort gjelder fra kjøpsdato til 31.12.

Sone 5:

Generelle regler for Sone 5

Fiske er tillatt hele året.  I perioden fra isløsning t.o.m. 20 mai er det kun tillatt å fiske med flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue).  I dette tidsrommet er det ikke tillat å fange ørret.

Fiskeregler i fluesona

Fangstbegrensning: Hver fisker kan avlive 2 fisk pr. fiskedøgn ørret/harr under 35 cm.  All fisk over 35 cm skal slippes ut igjen.

Område:  Fra lystråd over Lågen ca. 150 oppstrøms Hågåbrua, til Laurgårdsbrua på Sel.  Fluefiskesonens totale lengde er ca. 5 km.  Et lite område lengst sør i sona er ikke med, dette er merket i terrenget.

Det er kun tillatt å fiske med fluestang, eller flue og dupp.  Barn under 16 år fisker gratis, men må forholde seg til gjeldende regler.  Det er forbudt å fiske med båt i fluesona.  Krokene skal være uten mothake.

I perioden 15. september til 1. november er et område rundt Grenet stengt for fiske grunnet gyting.  Dette området er merket.

Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.

Sone 5 omfatter innmeldte strekninger innenfor Sel kommune, og gjelder både Gudbrandsdalslågen og Otta elv. Det finnes mange svært gode fiskeplasser for både harr og elveørret. 

Sone 6:

Fiske er tillatt i perioden 21. mai – 9. september.
Fiskekortet gir rett til fiske med stang, håndsnøre og flueoter med maks krokstørrelse 8.
Enkelte grunneiere er ikke tilsluttet foreningen. Respekter derfor ”Fiske forbudt” skilt.
Det skal praktiseres et bevegelig fiske.

Barn under 18 år fisker gratis.

Sone 7:

For Fluesonene selges det kun døgn- og ukeskort.  Fiskekort for Fluesonene gjelder også for fiske i hele Sone 7 (Lesja). 

Fiskekort for Sone 7 (Lesja) IKKE inkludert Fluesoner gjelder for fiske i området utenfor Fluesonene.  Her selges det døgn-, uke-, og sesongkort.

Generelle regler Sone 7 (Lesja):
 • Fisketid: 01.06 – 11.09. 
 • Fiskekortet gjelder for sportsfiskeredskap som mark, sluk og flue.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.
 • Kvotebegrensning for sone 7 Lesja: All ørret over 35 cm skal gjenutsettes med slikt unntak:  Hver fisker kan ta 1 ørret over 35 cm pr. døgn.
 • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.
 • Barn under 18 år fisker gratis med sportsfiskeredskap.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • Telefon oppsyn: (+47) 97120611
Fiskeregler i Fluesonene:
 • Fisketid: 01.06 – 11.09
 • Utvidet sesong fra 12.09.-20.09. for fluefiskere mellom Brustugubrue og Lora bru. All fisk skal settes ut igjen. Det kommer eget kort på dette.
 • I fluesonene gjelder kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten.  Fluer skal ikke ha mothake.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.
 • Kvotebegrensninger i fluesonene: Hver fisker kan avlive 2 fisker pr fiskedøgn, ørret/harr under 35 cm.  All ørret over 35 cm skal gjenutsettes.
 • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.
 • Barn under 18 år fisker gratis, men må forholde seg til gjeldende regler.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • Telefon oppsyn: (+47) 97120611

Sone 8:

Fiske er tillatt hele året.

Fiskekortet gir rett til fiske med stang, håndsnøre og flueoter med maks krokstørrelse 8. Med dette
kortet er det en begrensning på 10 kroker ved oterfiske. Enkelte grunneiere er ikke tilsluttet foreningen.
Respekter derfor ”Fiske forbudt” skilt. Det skal praktiseres et bevegelig fiske.

Barn under 18 år fisker gratis.

Sone 8 omfatter innmeldte strekninger i Otta elv og Vågåvatnet innenfor Vågå kommune. Dette er eneste sone med røye (Vågåvatnet). Det er mulig å kjøpe eget kort for garnfiske i Vågåvatnet.       

Sone 9:

I Gausa nedenfor Liesfossen og i Jøra nedenfor Holsfossen er fiske tillatt i perioden

21. mai – 1. september, med unntak av strekningen fra Moavika (øvre turbinrør) til inntaksdammen

ved Follebu bruk i Gausa der alt fiske er forbudt til enhver tid.

Ørret under 25 cm skal straks settes ut igjen.

Det oppfordres til å slippe ut igjen ørret som ikke er fettfinneklippet.

Barn under 18 år fisker gratis.

Kom i kontakt med oss

Learn how we helped 100 top brands gain success